Lidgeld

Lidgeld:
Het basislidgeld bedraagt 30 euro en dit geldt voor 1 persoon van het gezin. Dit bedrag kan deels of volledig gerecupereerd worden via de mutualiteit.
Per gezinslid dat lid wil worden, betaal je 10 euro extra.
Gelieve het juiste bedrag over te schrijven op BE04 0682 1646 5631.

Inschrijven kan via het contactformulier, mail of bij één van de bestuursleden.

Geef een reactie